Контакти

Адреса редакції 

Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенка, 13б, кім. 415а, Київ, Україна, 04053

Телефон:

(044) 485-20-69

(050) 232012-06 (відп. секр. Будзар Марина Михайлівна)

E-mail

kiu.iff@kubg.edu.ua

m.budzar@kubg.edu.ua (Будзар М.М.)

Адреса сайту видання (URL)

http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/index