УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА ХРОНОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ПОЧАТКУ ХХ ст.

  • Pavlo Hai-Nyzhnyk
Ключові слова: Українська Народна Республіка, Українська революція, Українська Держава, періо дизація історії України, визвольна боротьба, державотворення.

Анотація

У статті розглядається контроверсійне питання періодизації політичної історії України
початку ХХ ст., зокрема доби національно-визвольної боротьби та українських державних
утворень 1917–1922 рр.

Посилання

Hai-Nyzhnyk, P. P. (2014). Ideia Sobornosti і ukrainske derzhavotvorennia (1918–1919 rr.). Hileia, 12. 25–37 [in Ukrainian].

Hai-Nyzhnyk, P. (2010). Otamanshchyna v period Dyrektorii UNR: sotsialna baza, rol і mistse v natsionalno-vyzvolnii borotbi [Otaman’s during the Directory of the UPR: the social base, role and place

in the national liberation struggle]. Literatura ta kultura Polissia (Literature and Culture of Polissia), (58), 105–114 [inUkrainian].

Hai-Nyzhnyk, P. (2008). Lystopad–hruden 1918 r.: povstannia Dyrektorii chy uspishna sproba derzhavnoho viiskovoho perevorotu? Kyivska starovyna, 2, 62–71 [inUkrainian].

Hai-Nyzhnyk, P. P. (2016). Poshuk derzhavnoi modeli UNR: ideia і krakh «trudovoho pryntsypu» (hruden 1918 r. — lypen 1919 r.), Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1, 79–97 [inUkrainian].

Hai-Nyzhnyk, P. (n. d.). Kyiv — «Samostiina» USRR: khronolohiia vynyknennia marionetkovoi psevdoderzhavy ta yii «dobrovilnoho» vstupu do SRSR [inUkrainian].

http://incognita.day.kiev.ua/xronologiya-viniknennya-marionetkovoyi-psevdoderzhavi.html

Hai-Nyzhnyk, P. P. (2010). UNR ta ZUNR: stanovlennia orhaniv vlady і natsionalne derzhavotvorennia (1917–1920 rr.). Kyiv: ShcheK, 305 p. [inUkrainian].

Hrushevskyi, M. (1991). Ukrainska Tsentralna Rada і yii Universaly: pershyi і druhyi. In M. Hrushevskyi Khto taki ukraintsi і choho vony khochut. Kyiv, pp. 5–24 [in Ukrainian].

Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti (DALO). F. 257. Op. 2. Spr. 1389. Ark. 24.

Derzhavnyi vistnyk (1918, 10 travnia).

Nova Rada (1917, 25 bereznia).

TsDAVO Ukrainy (Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy). F. 1064. Op. 2. Spr. 11. Ark. 19–23.

TsDAVO Ukrainy. F. 1115. Op. 1. Spr. 4. Ark. 9.

TsDAVO Ukrainy. F. 2192. Op. 2. Spr. 3. Ark. 35–35 zv.

TsDAVO Ukrainy. F. 3766. Op. 1. Spr. 42. Ark. 27a.

TsDAVO Ukrainy. F. 3866. Op. 1. Spr. 228. Ark. 2.


Переглядів анотації: 102
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2018-10-11
Розділ
До 100-річчя проголошення незалежності УНР