Редакційна політика

Рецензування

Політика рецензування:

Усі наукові статті, які надійшли до редакції, рецензуються на таких підставах:1)об’єктивна оцінка змісту наукової статті, її відповідності актуальним проблемам науки й вимогам журналу; 2)комплексний аналіз переваг та недоліків статті.

Наукове видання «Київські історичні студії» застосовує процедуру подвійного «сліпого» рецензування – оцінка рукопису статті двома рецензентами без повідомлення імен автора та іншого експерта. Автор не знає імен рецензентів. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускового редактора журналу.

Здійснення рецензування:

  1. Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення.
  2. Редакційна колегія призначає для рецензування рукопису двох незалежних експертів за профілем дослідження. Рецензенти упродовж двох тижнів оцінюють статтю.
  3. Редакція надсилає автору рукопис статті з зауваженнями рецензентів та пропозицією врахувати ці зауваги при підготовці оновленого варіанту статті. У місячний термін автор має виправити зауваження та повторно надіслати статтю до редакції.
  4. Виправлений варіант погоджується з рецензентами, котрі готують висновок про можливість публікації. Якщо рецензенти відхилили статтю, редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Керівництво для рецензентів

Здійснення рецензування:

  1. Процедура рецензування передбачає двостороннє «сліпе» (double-blind) рецензування, коли автор та рецензент не знають один про одного.
  2. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу.
  3. Після отримання надісланої на розгляд статті рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів (відповідність власної кваліфікації, напрям досліджень автора, відсутність конфлікту інтересів). Якщо наявний конфлікт інтересів, рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію (упродовж 2-3 днів).
  4. Рецензування статті триває два тижні з моменту отримання статті на розгляд, після чого рецензент надсилає до редакції рукопис статті із власними зауваженнями та висновком або заповнює стандартизовану форму «Відгук рецензента».
  5. Опрацьований автором рукопис упродовж місяця надходить рецензенту для повторного розгляду. Впродовж тижня з моменту отримання авторського варіанту рецензент повинен оцінити виправлені зауваження та підготувати власний висновок.
  6. По остаточному опрацюванню статті рецензент готує мотивований висновок щодо можливості публікації статті або заповнює стандартизовану форму «Відгук рецензента», що містить підсумкові рекомендації.