Етична політика

Етична політика:

Етична політика редакції наукового видання „Київські історичні студії” передбачає дотримання етичних норм, усталених міжнародною науковою спільнотою, та рекомендацій Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org).

Члени редакційної колегії уважно розглядають будь-які можливі суперечливі питання (фінансові, академічні, особисті тощо). Якщо підозри щодо плагіату чи фальсифікації результатів підтверджуються, статтю буде відхилено.

 Автори залишають за собою право на авторство статей, опублікованих у журналі.