Київські історичні студії http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal <p><img src="/img/obkl.png" alt="" width="195" height="260" align="right" border="0" /></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman';">У науковому часописі «Київські історичні студії» публікуються розвідки, присвячені актуальним проблемам історії (без жодних хронологічних, територіальних або тематичних обмежень), історіографії та джерелознавства, теорії та методології історичної науки, а також рецензії на фахові публікації. Перевага надається дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва.</span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman';"> Редакційна колегія журналу працює на засадах гносеологічного плюралізму, свободи наукової творчості, відкритості до дискусій, прагне сприяти розвитку комунікацій у спільноті науковців-істориків. Головною вимогою до авторів є максимально високий фаховий рівень текстів, що передбачає їх наукову новизну, адекватність дослідницьких методів обраній для студіювання проблематиці, ретельність в опрацюванні джерел та історіографії за темою розвідки, обґрунтованість та оригінальність висновків.</span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman';">Засновник: <a href="http://kubg.edu.ua/" target="_blank"><strong>Київський університет імені Бориса Грінченка</strong></a></span></p><p><span style="font-family: 'Times New Roman';">Періодичність публікацій: двічі на рік.<br /></span></p> Borys Grinchenko Kyiv University uk-UA Київські історичні студії 2524-0749 <p>Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:</p><ol><li>Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.</li><li>Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).</li></ol> ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА ЯК РЕГІОН ЗІТКНЕННЯ ІНТЕРЕСІВ США ТА НІМЕЧЧИНИ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/144 <p>У статті розглянуто питання зіткнення інтересів Сполучених Штатів Америки та Німеччини<br />у регіоні Латинської Америки у роки Першої світової війни. Протистояння носило дипломатичний характер та полягало у відмові від «проникнення» німецького капіталу та фізичної при утності німецьких військових у країни латиноамериканського регіону. Протиріччя, які виникли у досліджуваному регіоні, врешті-решт стали однією з вагомих причин оголошення урядом США війни Німеччині.</p> Gennady Kazakov ##submission.copyrightStatement## 2019-03-24 2019-03-24 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.614 THE ESTABLISHMENT OF GENDER PRINCIPLES IN EDUCATION IN JAPAN AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/145 <p>Now the principle of gender equality is a well-established phenomenon in the educational scheme of Japan. Starting from secondary and higher education, there is practically no difference in the ratio of enrollment of students between men and women. However, historically, especially at the beginning of the formation of the modern education system, the opportunities for girls to get education were less favorable than for boys. Even in the compulsory primary school, the frequency of girls attending educational institutions was very low. Access to secondary education for girls was also limited. The situation began to change at the turn of the 19–20 centuries. In Japan, a number of laws were passed<br />that opened the doors of educational institutions for girls. In September 1872, the Law on Education was passed, which introduced compulsory primary education for all. Representatives of all social groups, as well as women received the right to education. According to this law, by 1880, 25,000 primary schools should be created in the country. It is important to remember that then almost all children began to attend school. At that time, foreign specialists are actively involved, who help to adapt to the new system, and teach in schools. Education along with military service and the taxes payment became the third important duty of the Japanese. Japan has achieved gender equality in education, at least provided equal opportunities for access to every level of education. There was an imbalance in the gender distribution of students at some faculties and departments in higher education institutions. Thus, for example, women were prevailing in the field of education, literature, nursing, men were prevailing in science and technology. However, thereafter, the number of female students specializing in science and technology substantially increased. Today, many girls are studying at the National Defense Academy and the University of Marine Science and Technology. All this became possible thanks to the reforms that the Japanese educational system began in the early twentieth century</p> Galyna Sagan Ganna Semekha ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.1518 ДІЯЛЬНІСТЬ ВАЛЕРІЇ О’КОННОР-ВІЛІНСЬКОЇ В ЕМІГРАЦІЇ (1918–1930 рр.) http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/146 <p>У статті розглядається суспільна та літературна діяльність української письменниці, пере-<br />кладачки В. О’Коннор-Вілінської в еміграції. Аналізується змістове наповнення її творів, у яких прослідковується політична позиція авторки, її ставлення до української культури, літератури</p> Oksana Gula ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.1923 ЗВ’ЯЗКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДІАСПОРИ В КАНАДІ З УКРАЇНОЮ (1991–2014 рр.) http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/147 <p>У статті висвітлюється вплив української діаспори на співпрацю між Україною та Канадою<br />через громадські організації в період за 1991–2014 роки. Наголошено, що важливою складовою сучасної державної етнополітики є інтенсифікація зв’язків української діаспори з Україною. Обґрунтовані перспективні напрями двостороннього співробітництва країн.</p> Zinaida Potikha ##submission.copyrightStatement## 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.2428 УРЯДНИЦЬКА КАР’ЄРА БРАТІВ ХОДЕЦЬКИХ НА РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XV — ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XVI СТОЛІТТЯ http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/148 <p>У статті проаналізоване обіймання урядницьких посад представниками великопольської<br />родини Ходецьких у Руському та Подільському воєводствах Корони Польської протягом другої половини XV — першої третини XVI ст. Визначено динаміку урядницької кар’єри братів з Ходчі, кількість урядів, що їх посідали представники родини. З’ясовано, що для декого з них довготривале обіймання посади в уряді ставало основою для суспільно-політичного та економічного престижу всередині шляхетської корпорації.</p> Yelyzaveta Piankova ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.2935 КОНСТИТУЦІЇ ВАРШАВСЬКОГО СЕЙМУ 1581 РОКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ДО ІСТОРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/149 <p>У статті досліджено конституції вального сейму 1581 року. За допомогою ретельного їх аналізу висвітлені рішення, що були продуковані на сеймі. Проаналізовано структуру конституцій, виокремлено основні питання і проблеми, що вирішувалися в рамках сейму, насамперед ті, що стосувалися українських воєводств.</p> Tetiana Zotova ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.3641 ВАГОМИЙ ПОСТУП У ФОРМУВАННІ ПРОТУРЕЦЬКОЇ ПОЛІТИКИ ГЕТЬМАНА ПЕТРА ДОРОШЕНКА http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/150 <p>У статті окреслено рівень політичної свідомості козацької старшини Війська Запорозького<br />другої половини XVII ст. Зазначено прагнення Петра Дорошенка здобути суверенітет держави та об’єднати її у межах всіх етнічних українських земель. Характеризуються зовнішньополітичні уявлення гетьмана та його соратників про Україну під верховенством Оттоманської Порти.</p> Vitalii Shcherbak ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.4246 СТВОРЕННЯ СКЛЯНОГО ЗАВОДУ НА БАЗІ СЕЛА РОКИТНЕ ОВРУЦЬКОГО ПОВІТУ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/151 <p>У статті висвітлено історію села Рокитне Овруцького повіту на Волині. Наприкінці ХІХ ст.<br />на його окраїні із залученням іноземного капіталу було збудовано промислове підприємство з виробництва скла. Одночасно постало робітниче поселення, інфраструктура якого постійно розширювалася, особливо зі створенням залізничного сполучення.</p> Liudmyla Rudnytska ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.4753 ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АНАСТАСІЇ ГРІНЧЕНКО: МІЖ КОНОТОПОМ, ПЕТЕРБУРГОМ ТА КИЄВОМ http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/152 <p>У статті висвітлено політичну діяльність доньки українського письменника Бориса Грінченка Анастасії на Полтавщині (червень 1906 — травень 1907 рр.), у Гадячі, Конотопі та імперській столиці Петербурзі. З’ясовано, що в період виборів до ІІ Державної думи вона вела агітацію за соціал-демократичний союз «Спілка» в середовищі широких мас, намагаючись сформувати класову самосвідомість пролетаріату.</p> Ninel Klymenko ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.5459 БУНД І ВИКОРИСТАННЯ ТЕРОРИЗМУ В ПОЛІТИЧНІЙ БОРОТЬБІ (1897–1907) http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/153 <p>поглядів Бунду щодо терористичних методів у політичній практиці від заснування організації до 1905 р. Увагу приділено як офіційним партійним документам, так і діям окремих членів партії, що почасти були продиктовані загальною логікою антиурядової боротьби та не узгоджувалися із актуальною партійною лінією. Подано пояснення причин, що зумовили зміну поглядів партії на це питання.</p> Volodymyr Gula ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.6064 ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАВОЮВАННЯ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У 1914 р. http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/154 <p>У статті на основі джерельних матеріалів Київської, Подільської та Волинської губерній розкрито особливості ідейно-пропагандистського обґрунтування процесу завоювання Російською імперією Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття на початковому етапі Першої світової війни. Висвітлено основні тематичні напрями публікаційних повідомлень преси,тзміст і специфіку інформативного наповнення відозв та брошур. З’ясовано, що з перших днів війни імперський уряд приступив до активної пропаганди ідеологічних міфів про процес «збирання земель руських», про те, що галицьке населення є братнім народом, який потребує 72 ISSN 2524-0757 Київські історичні студії: науковий журнал • № 2 (7), 2018 р. довгоочікуваного «визволення». З метою переконання суспільства у правдивості вищезазначе-<br />них тверджень та формування позитивного ставлення до окупації західноукраїнських земель у засобах масової інформації застосовувалися різні прийоми та механізми інформаційного впливу на формування суспільної свідомості. Важливу роль в ідеологічному курсі імперського уряду відігравало православне духовенство та церковні ЗМІ, які підтримували офіційну політику уряду й широко пропагували ідею про необхідність визволення населення Східної Галичини, Буковини та Закарпаття від римського, католицького гніту.</p> Ruslan Kutsyk ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.6572 ПРОЕКТ КОНСТИТУЦІЇ УНР 1917 р.: ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ, ЗМІСТ, СУЧАСНІ ОЦІНКИ http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/155 <p>У статті проаналізовано передумови розробки та зміст проекту Конституції УНР, підготов-<br />леного комісією Української Центральної Ради у грудні 1917 р. Акцентовано увагу на положеннях проекту, які не знайшли подальшого втілення у схваленому Малою Радою Статуті про державний устрій, права і вольності УНР. Визначено значення документа для розвитку української конституційної думки.</p> Andrii Pyzhyk Yurii Sliusarenko ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.7380 МУЗЕЄФІКАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ТА КРИМУ В ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст. http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/156 <p>У статті висвітлено становлення музейних колекцій, пов’язаних з військовим минулим українських земель, які входили до складу Російської імперії у ХІХ — першому десятилітті ХХ ст. Встановлено, що музеєфікація військової спадщини мала кілька тенденцій: створення «пропагандистських» експозицій, які б нагадували про ключові перемоги імперської армії, виховували повагу до самого інституту царської влади, закріплювали в колективній історичній пам’яті імперські міфи; формування колекцій козацьких старожитностей; заснування спеціальних військово-історичних музеїв.</p> Oleg Ivaniuk ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.8188 КАНОНИ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРОВІНЦІЙНИХ МІСТ І СІЛ УРСР У 1945–1980‑Х РОКАХ http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/157 <p>У статті висвітлено повсякденне життя радянських вчителів провінційних міст та сіл у другій половині ХХ ст. Представлено канони зовнішнього вигляду вчителів СРСР (одяг, зачіска, макіяж, аксесуари) та його еволюція протягом 1945–1980-х років. Розглянуто питання організації дозвілля вчительської інтелігенції із залученням архівних матеріалів та спогадів.</p> Yuliia Kuzmenko Olha Korpas ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.8993 Касьянов Г. Past Сontinuous: історична політика 1980-х–2000-х. Україна та сусіди. — К. : Laurus, Антропос-Логос-Фільм, 2018. — 420 с. http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/164 Євген Ковальов ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.140-2 ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА РОЗВИТОК ГОСПОДАРСТВА ГРЕКІВ ПІВНІЧНОГО НАДАЗОВ’Я (1779–1875 рр.): АНАЛІЗ МАТЕРІАЛІВ ДІЛОВОДСТВА http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/158 <p>У статті на прикладі аналізу матеріалів діловодства, які зберігаються в українських та російських архівосховищах, подано характеристику правового статусу й розвитку господарства маріупольської грецької громади: донесення, розпорядження, повідомлення азовського та новоросійського генерал-губернаторів. До цієї ж групи належать документи, які виникли в процесі діяльності Маріупольського грецького суду. Проаналізовано елементи, що становили форму цих документів у ХVІІІ–ХІХ ст., сформульовано їх призначення.</p> Anna Hedo ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.94103 ОСОБЛИВОСТІ АКТУАЛІЗАЦІЇ ДЖЕРЕЛ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ (1848–1914) http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/159 <p>У статті з’ясовано особливості актуалізації джерел особового походження з історії національно культурного руху українців Галичини дослідниками кінця ХІХ — початку ХХ ст., українськими зарубіжними та радянськими вченими, сучасними вітчизняними науковцями. Встановлено, що актуалізації джерел особового походження бракує системного підходу. Вона носить здебільшого «ювілейний» характер, коли публікація джерел або їх залучення до праць приурочується ювілейним датам тих чи інших видатних діячів.</p> Liliya Shologon ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.104-10 НАУКОВА СПІВПРАЦЯ І.Я. ФРАНКА ТА В.М. ПЕРЕТЦА (ЗА ЕПІСТОЛЯРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ) http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/160 <p>У статті на основі аналізу листування українського письменника та літературознавця<br />І.Я. Франка з українським та російським філологом, дослідником давньої української літератури В.М. Перетцем висвітлено багаторічну наукову співпрацю та творчі стосунки між вченими. Відображено їхню діяльність щодо дослідження рукописних пам’яток і вивчення історії україн- ської літератури та театру. Розказано про зусилля В.М. Перетца щодо запрошення І.Я. Франка до роботи в Університеті св. Володимира у Києві</p> Andrii Shapoval ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.111-17 З ЛИСТІВ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО ДО ОСТАПА ГРИЦАЯ http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/161 <p>У статті аналізується листування громадсько-політичного діяча Івана Боберського з пись-<br />менником Остапом Грицаєм. Листи засвідчують велику роботу української еміграції зі збереження вітчизняної історичної спадщини.</p> Yurii Mytsyk Inna Tarasenko ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.118-23 ПРОТОКОЛИ ДОПИТІВ З АРХІВНО-СЛІДЧИХ СПРАВ УКРАЇНСЬКИХ ГУМАНІТАРІЇВ 1920–1930-х рр.: АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/162 <p>У статті аналізуються важливі документальні свідчення про репресії проти гуманітарної<br />інтелігенції радянської України 1920–1930-х рр. Досліджуються складні історичні джерела — архівно-слідчі справи репресованих. За слідчими та реабілітаційними частинами справ Євгенії Спаської, Федора Козубовського, Михайла Козоріса показано, яке значення мали у фабрикуванні справ протоколи допитів українських гуманітаріїв. Також розглянуто критерії і визначення достовірності інформації, яка міститься у цих протоколах.</p> Oleksander Bon ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018.2.124-9 ЧИ ПОТРІБНА В КИЄВІ ПОДАЛЬША ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ ТА ДЕРУСИФІКАЦІЯ МІСЬКОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ? http://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/163 <p>У статті розглянуто актуальне питання розбудови культурного ландшафту Києва через топонімічне оновлення його просторових складників. Автор звертається до досвіду інших країн Східної Європи, зокрема Польщі, для аналізу процесу перейменування вулиць і площ столиці України. Він оцінює те, що було зроблено у зміні топоніміки Києва за останній час, демонструючи при цьому, наскільки неповним та безсистемним був процес перейменування у столиці. Автор вказує на збереження радянського ностальгічного дискурсу у найменуванні вулиць і площ міста. Увагу зосереджено передусім на такому питанні, як увічнення імен громадських, політичних, освітніх діячів, діяльність яких сприяла оформленню «українського Києва» на межі XIX–XX ст. Це передусім представники суспільно-політичного руху другої половин XIX ст. та особи, котрі відзначилися за доби визвольних змагань. У роботі доведено, що змістовний сенс міської топоніміки формує символічну основу культурного ландшафту Києва, сприяє оформленню «місць пам’яті» у місті та прискорює процеси деколонізації та декомунізації його інтелектуального простору.</p> Ihor Hyrych ##submission.copyrightStatement## 2018-12-15 2018-12-15 2 (7) 10.28925/10.28925/2524-0757.2018