№ 2 (5) (2017)

Київські історичні студії

Зміст

Всесвітня історія

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЄВРОПИ ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА: ДИСКУСІЇ ЩОДО ГЕНДЕРНИХ ПАРАМЕТРІВ НАВЧАННЯ PDF
Oksana Drach
РУМУНСЬКА ДИПЛОМАТІЯ У БОРОТЬБІ ЗА БЕССАРАБІЮ НА ПАРИЗЬКІЙ МИРНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ (СІЧЕНЬ — ТРАВЕНЬ 1919 р.) PDF
Yaroslav Popenko
ТАБІР ІНТЕРНОВАНИХ ВІЙСЬК УНР У ПИКУЛИЧАХ (ПОЛЬЩА) (СІЧЕНЬ — ЛЮТИЙ 1921 р.): УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ ТА МОРАЛЬНИЙ СТАН ВОЯЦТВА PDF
Ihor Sribniak
ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ УКРАЇНИ В ГРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ІСТОРИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ (1991–2011 рр.) PDF
Tetyana Iliuk

Історія України

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА НА МЕЖІ XVII–XVIII ст. PDF
Vitalii Shcherbak
ПОЛКОВІ МУЗЕЇ У НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Oleg Ivanyuk
КИЇВСЬКЕ ТЕАТРАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1920-х РОКІВ У ЩОДЕННИКАХ ВАСИЛЯ ВАСИЛЬКА PDF
Oleksandr Bon
ЖІНКИ — ВИКЛАДАЧІ ПЕДАГОГІЧНИХ І МИСТЕЦЬКИХ ВИШІВ КИЄВА У 1920-ті РОКИ PDF
Alla Dovzhyk
ДІЯЛЬНІСТЬ ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА ШЕПЕТІВЩИНІ У 1920–1930-х РОКАХ PDF
Olga Baitaliuk

Соціокультурні дослідження

ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА РОЗВІЙ МУЗИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА КИЄВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Olha Musiiachenko
КИЇВСЬКА КІНОФАБРИКА ВУФКУ ТА ФІЛЬМ О. КАПЛЕРА «ПРАВО НА ЖІНКУ»: ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ЗАБОРОНИ PDF
Olga Labur

Джерелознавство

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРЕКІВ НІЖИНА У XVIIІ — НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.: АНАЛІЗ ПРИВАТНОПРАВОВИХ АКТІВ PDF
Anna Gedo
СМЕРТЬ МИКОЛИ ГОГОЛЯ У СПРИЙНЯТТІ СУЧАСНИКІВ: ЕСЕ ГРИГОРІЯ ҐАЛАҐАНА «ДРУЗЯМ» PDF
Maryna Budzar
З ЛИСТУВАННЯ ВАСИЛЯ КРАВЧЕНКА І БОРИСА ГРІНЧЕНКА PDF
Yurii Mytsyk, Inna Tarasenko
МАССОВЫЙ ТЕРРОР В СССР. ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ PDF
Georgii Anchabadze

Рецензії та примітки

Брехуненко В., Синяк І. Адвокати в судочинстві ранньомодерної Української держави — Гетьманщини. — К. : КВІЦ, 2017. — 432 с. PDF
Vitalii Shcherbak
Ададуров В. Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона. — Т. 1: Религия — язык. — К. : Лаурус, 2017. — 400 с. PDF
Yevhen Kovalov
Пиріг Р.Я., Тельвак В.В. Михайло Грушевський: біографічний нарис. — К. : Либідь, 2016. — 576 с. : іл. PDF
Oleksandra Kravchuk