№ 1 (6) (2018)

Київські історичні студії

Зміст

До 100-річчя проголошення незалежності УНР

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА ХРОНОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Pavlo Hai-Nyzhnyk
БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З ПОГЛЯДУ ІСТОРИЧНОЇ РЕТРОСПЕКТИВИ PDF
Sergii Pyvovar
ПОВЧАЛЬНІ УРОКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ДЛЯ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО КОНСЕНСУСУ В УКРАЇНІ PDF
Oleg Kalakura
ПOЛIТИЧНI ТA COЦIAЛЬНI IДEЇ М. ГPУШEВCЬКOГO PDF
Leonid Chupriy

Всесвітня історія

«НЕСЕМО МИ ХРЕСТ… В ТЕРНОВІМ ВІНКУ КОЛЮЧИХ ДРОТІВ…» (ІНТЕРНОВАНІ ВОЯКИ-УКРАЇНЦІ В ТАБОРІ СТШАЛКОВО, ПОЛЬЩА, У 1922–1923 рр.) PDF
Ihor Sribniak
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В КИТАЇ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ PDF
Galyna Sagan
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ НІМЕЧЧИНОЮ ТА СРСР В ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Oksana Salata
ПРАВНИЧІ ЗАСАДИ, ПРОБЛЕМИ ТА ДИЛЕМИ В КУЛЬТУРНО-ВИХОВНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ЖИТТІ РУСИНІВ В ЮГОСЛАВІЇ (1945–1970) PDF
Janko Ramač
КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В СЕРБІЇ (1991 р. — ПОЧАТОК XXI ст.) PDF
Marina Mudrak

Історія України

МІСЬКІ СПІЛЬНОТИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ У ПЕРІОД МОДЕРНІЗАЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. PDF
Yurii Nikitin
УКРАЇНСЬКІ КООПЕРАТОРИ У ПЕРШОМУ СКЛАДІ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ: ДО БІОГРАФІЧНОГО ПОРТРЕТУ PDF
Olena Petasyuk
ПОСТАТЬ М. ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР. PDF
Andrii Sydorenko
ВИЩА АГРАРНА ШКОЛА УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (1922–1935 РР.) PDF
Oleksandr Utkin
УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У ЗБІРНИКУ НА ПОШАНУ АКАДЕМІКА О.І. СОБОЛЕВСЬКОГО (ЗА ЕПІСТОЛЯРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ) PDF
Andrii Shapoval
ДЕПОРТАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (1920-ті — ПОЧАТОК 1950-х рр.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Olha Dovbnia

Джерелознавство

ПОГЛЯД ОЧЕВИДЦЯ: 900-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ХРЕЩЕННЯ РУСІ У КИЄВІ У ЛИСТІ ПЕТРА ВАСИЛЬЧИКОВА ДО ГРИГОРІЯ ҐАЛАҐАНА PDF
Maryna Budzar
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ХВЕДОРА ВОВКА КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОНОСУ ВАСИЛЯ ВЕЛЕДНИЦЬКОГО PDF
Ihor Tseunov
ЗАХОПЛЕННЯ БІЛЬШОВИКАМИ КИЄВА У СІЧНІ 1918 РОКУ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ГУМАНІТАРІЇВ: EGO-ДОКУМЕНТИ PDF
Oleksander Bon

Рецензії та примітки

Федевич К.К., Федевич К.І. За Віру, Царя і Кобзаря. Малоросійські монархісти і український національний рух (1905–1917 роки). — К. : Критика, 2017. — 308 с. PDF
Yevgen Kovalyov