№ 1 (2015)

Київські історичні студії

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Археологія

ПЛОЩІ ПОДОЛУ В КИЄВІ ДОБИ КНЯЖОЇ РУСІ PDF
Сергій Тараненко
СУЧАСНА ТАФОЛОГІЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ІНФОРМАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ PDF
Всеволод Івакін
ПРО ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ОЛЬВІЙСЬКОГО ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА У ПІСЛЯВОЄННІ РОКИ PDF
Дарія Черкаська

Всесвітня історія

ТАБІР ПОЛОНЕНИХ УКРАЇНСЬКИХ ОФІЦЕРІВ У КЛЯЙНМЮНХЕНІ (АВСТРО-УГОРЩИНА) НАВЕСНІ 1918 РОКУ PDF
Ігор Срібняк
ГЕОПОЛІТИЧНІ Й СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Олександр Дуднік
ДІЯЛЬНІСТЬ СОЮЗУ УКРАЇНЦІВ САМОСТІЙНИКІВ У КАНАДІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД PDF
Олеся Дзира

Історія України

ОСМАНСЬКИЙ ЧИННИК У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ PDF
Віталій Щербак
ПОЗИЦІЯ КИЇВСЬКИХ МИТРОПОЛИТІВ ХІХ СТОЛІТТЯ ЩОДО ЗМІН ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ТА КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ PDF
Наталя Баранова
ПИТАННЯ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДОПЕРЕПИСНИХ ФОРМАХ ОБЛІКУ В ХІХ ст. PDF
Олег Іванюк
UKRAINIAN HUMANISTS’ VIEW ON KYIV IN EARLY TOTALITARIAN PERIOD PDF (English)
Olexandr Bon
НІМЕЦЬКІ ДИПЛОМАТИ І ГОЛОДОМОР 1932–1933 рр. В УКРАЇНІ PDF
Василь Марочко
СТАНОВЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ (СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА ТА ВИЩА ЛАНКИ) В УКРАЇНІ У 1939–1941 рр. PDF
Любомир Губицький, Ганна Мельник, Ганна Мельник
CREATIVITY OF UKRAINIAN INTELLIGENTSIA ON THE PAGES OF OCCUPATION PERIODICALS IN 1941–1943s PDF (English)
Oksana Salata
ФОРМУВАННЯ АНТИНАЦИСТСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ ОУН ТА ЇЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКА РОБОТА PDF
Степан Виноградов
ПОЛІТИКА РУМУНСЬКОЇ ВЛАДИ ЩОДО ЦИГАН НА ОКУПОВАНИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1941–1944 рр.) PDF
Ігор Тарнавський

Соціокультурні дослідження

ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСІ В КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ: ТЕМПОРАЛЬНИЙ МОДУС РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ PDF
Алла Киридон
ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПАНСЬКОЇ САДИБИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.: ВАРІАНТИ ІСТОРИЧНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ PDF
Марина Будзар
ФОРМУВАННЯ НАУКОВИХ ШКІЛ ІСТОРИКІВ В УНІВЕРСИТЕТІ СВ. ВОЛОДИМИРА: ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ ЛАШНЮКОВ PDF
Ольга Тарасенко
ВІДОБРАЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ В ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА PDF
Ігор Мохнатюк
КРАЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ЧЕРНІГІВЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. PDF
Марина Ігнатенко

Рецензії та примітки

Кривошея І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVІІ–XVІІІ cт.) / І. Кривошея. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — 615 с. PDF
Віталій Щербак
Антонюк Т.Д. Міжнародні зв’язки київських університетів у 1991–2012 рр. : [моногр.] / Тетяна Дмитрівна Антонюк. — Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. — 586 с. PDF
Оксана Салата