№ 1 (2016)

Київські історичні студії

Зміст

Всесвітня історія

GREAT BRITAIN IN THE MIDDLE EAST (20s OF THE 20th CENTURY) PDF (English)
Mykhailo Tyukalov
ДІЯЛЬНІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ТАБОРІ ЙОЗЕФОВ (ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА) У 1921–1925 рр. PDF
Ігор Срібняк
УКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В 1920–1939 рр. PDF
Олена Гуменюк
МОЛДАВСЬКА АВТОНОМНА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА У СКЛАДІ УСРР В 1924–1940 рр.: ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРИЧНІ КОРЕНІ ВИНИКНЕННЯ СУЧАСНОЇ ПРОБЛЕМИ ПРИДНІСТРОВ’Я PDF
Віталій Тучинський
СПЕЦИФІКА КОНТАКТІВ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЮГОСЛАВСЬКИХ ВЧЕНИХ У 50–80-ті РОКИ ХХ ст. PDF
Галина Саган
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНО-ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ З АЗЕРБАЙДЖАНОМ НА МЕЖІ ХХ–ХХІ ст. PDF
Олександр Дуднік

Історія України

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ГЕТЬМАНЩИНОЮ І ЗАПОРОЖЖЯМ У ДОБУ ІВАНА БРЮХОВЕЦЬКОГО PDF
Віталій Щербак
ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПЕРЕПИСУ 1897 р. В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ Й ПОТРЕБИ У ВИЗНАЧЕННІ ЕТНІЧНОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ PDF
Олег Іванюк
ДМИТРО ГОРДЄЄВ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКИХ МИСТЕЦТВОЗНАВЦІВ У 1920–1930-х РОКАХ PDF
Олександр Бонь
УЧАСТЬ НАДІЇ СУРОВЦЕВОЇ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921 рр.) PDF
Ігор Кривошея, Людмила Якименко
СУСПІЛЬСТВО РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧАТКУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ: СТАН РОЗРОБКИ НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ PDF
Володимир Гула
УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: «ПРОБЛЕМА ВИБОРУ» НА ТЛІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-СВІТОГЛЯДНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (ОКРЕМІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА МІКРОРІВНІ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ) PDF
Олександр Потильчак

Соціокультурні дослідження

МІСЦЕ ЖІНКИ В ПОЛІСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ІНСТИТУТ ЛЕГАЛЬНОЇ ПРОСТИТУЦІЇ В АФІНАХ V ст. до н.е. PDF
Сергій Голованов
ПРАВОБЕРЕЖНА ШЛЯХТА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ПЕРША ТРЕТИНА XIX ст.) PDF
Ігор Фицик
МІСЦЕ ЖІНКИ В СІМЕЙНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПАНСТВА: ЧОТИРИ КАТЕРИНИ РОДИНИ ҐАЛАҐАНІВ PDF
Марина Будзар
ШКОЛА ІСТОРИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ СВ. ВОЛОДИМИРА: МИКОЛА ІВАНОВИЧ КОСТОМАРОВ PDF
Ольга Тарасенко
ДІЯЛЬНІСТЬ В.М. ПЕРЕТЦА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПАМ’ЯТОК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕПІСТОЛЯРІЮ ВЧЕНОГО) PDF
Андрій Шаповал
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ КИЇВСЬКОГО СТУДЕНТСТВА У 1960–1970-х рр.: СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ АСПЕКТИ PDF
Олена Кропивко

Рецензії та примітки

Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ — початок ХХ ст.) : монографія / І. Гирич. — К. : Укр. письменник, 2014. — 496 с. PDF
Євген Ковальов
Archeoturystyka w regionie — region w archeoturystyce / red. Anetta Głowacka-Penczyńska, Jacek Woźny, Justyna Żychlińska. — Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. — 145 s. PDF
Дарія Черкаська