Про журнал

Офіційна інформація

Проблематика: наукові розвідки видання присвячено актуальним проблемам історії, історіографії та джерелознавства, теорії та методології історичної науки, дослідженням з історичної урбаністики, насамперед з історії Києва.

Галузь науки: історія та археологія

Засновник часопису: Київський університет імені Бориса Грінченка http://kubg.edu.ua/

Періодичність публікацій: двічі на рік.

ISSN 2524-0749 (Print)

ISSN 2524-0757 (Online)

Реєстраційне свідоцтво: серія КВ № 21908-11808Р, від 23.02.2016

Видання засновано 2015 року.

Видавництво: Київський університете імені Бориса Грінченка

Країна видавництва: Україна. 

Індексується:

Тематика журналу

Тематика часопису: актуальні питання історії та археології, історіографії та джерелознавства, теорії та методології історичної науки, історичної урбаністики.

Головною вимогою до авторів є максимально високий фаховий рівень текстів, що передбачає їх наукову новизну, адекватність дослідницьких методів обраній для студіювання проблематиці, ретельність в опрацюванні джерел та історіографії за темою розвідки, обґрунтованість та оригінальність висновків.

Новини

До відома авторів, рецензентів, читачів

Публікації у випусках часопису здійснюються за оновленими вимогами.

Інформаційний лист на 2018 рік дивіться тут