Рецензенту

КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТА

Рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакційної колегії. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише статті високого фахового рівня, обґрунтовані у висновках, оригінальні в аналізі обраної наукової проблеми.

Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці «Про журнал» та переглянути "Пам’ятку рецензенту". Для того, щоб мати можливість здійснювати рецензування, рецензенти повинні зареєструватися на сайті журналу. 

Здійснення рецензування:

1.Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу. 

2. Редакція перевіряє надіслані статті на антиплагіат за допомогою відповідного програмного забезпечення. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту.

3. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.

5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, що містить підсумкові рекомендації).

6.Редакція надсилає автору рукопис статті з зауваженнями рецензентів та пропозицією врахувати ці зауваги при підготовці оновленого варіанту статті. У місячний термін автор має виправити зауваження та повторно надіслати статтю до редакції.

7. Виправлений варіант погоджується з рецензентами, котрі готують висновок про можливість публікації. Якщо рецензенти відхилили статтю, редакція надсилає автору письмове повідомлення.

8. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.

ПАМ’ЯТКА РЕЦЕНЗЕНТУ

1. Рецензування має сприятиузгодженню інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.

2. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її наукову значущість і новизну та практичну цінність, визначають відповідність рецензованої статті принципам етики в наукових публікаціях та надають рекомендації у разі їх порушення.

3. Надіслані на рецензування рукописи є інтелектуальною власністю авторів та належать до відомостей, що не підлягають розголошенню.

4. Не можна робити копії надісланої на рецензування статті чи використовувати інформацію про зміст статті до її публікації.

5. Рецензування триває на засадах конфіденційності. Інформація про статтю  не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів.

6. У разі наявності ознак щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті рецензент звертається до редакційної колегії з вимогою колективного розгляду рецензованої статті.

7. Рецензент має відмовитися від рецензування: 1) він не впевнений у тому, що його кваліфікація відповідає напряму дослідження; 2) наявний конфлікт інтересів результатів дослідження з особистими розробками рецензента.

Завантажити бланк рецензії