[1]
Гедьо, А. 2017. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРЕКІВ НІЖИНА У XVIIІ — НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.: АНАЛІЗ ПРИВАТНОПРАВОВИХ АКТІВ. Київські історичні студії. 2 (5) (Груд 2017), 88–95. DOI:https://doi.org/10.28925/2524-0757.2017.212.