[1]
Щербак, В. 2019. ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВЗАЄМИН УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА З КОРОЛІВСЬКОЮ ТА МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ В РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — СЕРЕДИНА XVII СТ.). Київські історичні студії. 2 (9) (Груд 2019), 89–94. DOI:https://doi.org/10.28925/2524-0757.2019.2.11.