[1]
Будзар, М. 2015. ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПАНСЬКОЇ САДИБИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.: ВАРІАНТИ ІСТОРИЧНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ. Київські історичні студії. 1 (Жов 2015), 98–107.