[1]
Ковальов, Є. 2020. «НАРОД ХОТІВ СВОБОДИ»: ВІДОБРАЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ КОЗАЧЧИНИ 1855 РОКУ В ЛИСТУВАННІ ТА ЩОДЕННИКОВИХ НОТАТКАХ Г. ҐАЛАҐАНА. Київські історичні студії. 2 (11) (Груд 2020), 131–136. DOI:https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.2.18.