[1]
Ковальов, Є. 2022. Селянське питання в епістолярній спадщині Дем’яна Кочубея 1857–1858 років. Київські історичні студії. 2 (15) (Груд 2022), 118–124. DOI:https://doi.org/10.28925/2524-0757.2022.213.