[1]
Дуднік, О. 2015. ГЕОПОЛІТИЧНІ Й СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. Київські історичні студії. 1 (Жов 2015), 25–30.