[1]
Будзар, М. 2017. ІСТОРІЯ КИЄВА В EGO-ДОКУМЕНТАХ: ЛИСТ Г.П. ҐАЛАҐАНА ДО О.В. КОЧУБЕЯ 1857 р. Київські історичні студії. 1 (4) (Чер 2017), 136–140. DOI:https://doi.org/10.28925/2524-0754-0757.2017.1.13640.