(1)
Гай-Нижник, П. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА ХРОНОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ПОЧАТКУ ХХ ст. КІС 2018, 4-12.