(1)
Шаповал, А. УЧАСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У ЗБІРНИКУ НА ПОШАНУ АКАДЕМІКА О.І. СОБОЛЕВСЬКОГО (ЗА ЕПІСТОЛЯРНИМИ МАТЕРІАЛАМИ). КІС 2018, 103-109.