(1)
Салата, О. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РОЗБУДОВИ ЧЕСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕАЛІЙ 90‑Х РОКІВ ХХ СТ. КІС 2019, 83–88.