(1)
Щербак, В. ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ВЗАЄМИН УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА З КОРОЛІВСЬКОЮ ТА МІСЦЕВОЮ ВЛАДОЮ В РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVI — СЕРЕДИНА XVII СТ.). КІС 2019, 89–94.