(1)
Будзар, М. ХУДОЖНЬО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ПАНСЬКОЇ САДИБИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.: ВАРІАНТИ ІСТОРИЧНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ. КІС 2015, 98-107.