(1)
Будзар, М. ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДВОРЯНСТВА ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ XIX ст.: ЛИСТ КАТЕРИНИ ЮХИМІВНИ ҐАЛАҐАН ОНУКАМ ПЕТРУ І ПАВЛУ (1812). КІС 2020, 122-128.