(1)
Кізлова, А. Київський інститут шляхетних дівчат у путівниках ХІХ — початку ХХ ст. КІС 2021, 124-133.