(1)
Ковальов, Є. Селянське питання в епістолярній спадщині Дем’яна Кочубея 1857–1858 років. КІС 2022, 118-124.