(1)
Шаповал, А. ДІЯЛЬНІСТЬ В.М. ПЕРЕТЦА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПАМ’ЯТОК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕПІСТОЛЯРІЮ ВЧЕНОГО). КІС 2016, 135-140.