(1)
Саган, Г. КОНТАКТИ УКРАЇНСЬКИХ ОСВІТЯН З ЮГОСЛАВСЬКИМИ У 50–60-ТІ РР. ХХ СТ. КІС 2016, 60-67.