(1)
Куцик, Р. ПРИЙОМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ВПЛИВУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ВЛАДИ НА НАСЕЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ, ПОДІЛЬСЬКОЇ ТА ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ У 1914–1917 рр. КІС 2017, 82-87.