(1)
Будзар, М. ІСТОРІЯ КИЄВА В EGO-ДОКУМЕНТАХ: ЛИСТ Г.П. ҐАЛАҐАНА ДО О.В. КОЧУБЕЯ 1857 р. КІС 2017, 136-140.