Гедьо, А. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРЕКІВ НІЖИНА У XVIIІ — НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.: АНАЛІЗ ПРИВАТНОПРАВОВИХ АКТІВ. Київські історичні студії, (2 (5), 88–95. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2017.212