Гай-Нижник, П. (2018). УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ТА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ДО ПИТАННЯ ЩОДО ПЕРІОДИЗАЦІЇ ТА ХРОНОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ПОЧАТКУ ХХ ст. Київські історичні студії, (1 (6), 4–12. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2018.1.412