Іванюк, О., & Мохнатюк, І. (2019). ОСІБНІ АСПЕКТИ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ПАМ’ЯТІ ЩОДО НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ І КРИМУ У ХІХ — НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Київські історичні студії, (2 (9), 6–11. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2019.2.1