Калакура, Я. (2020). АНТРОПОЦЕНТРИЗМ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДНИКИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ОСМИСЛЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Київські історичні студії, (2 (11), 69–80. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.2.10