Ковальов, Є. (2020). «НАРОД ХОТІВ СВОБОДИ»: ВІДОБРАЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ КОЗАЧЧИНИ 1855 РОКУ В ЛИСТУВАННІ ТА ЩОДЕННИКОВИХ НОТАТКАХ Г. ҐАЛАҐАНА. Київські історичні студії, (2 (11), 131–136. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.2.18