Ковальов, Є. (2022). Селянське питання в епістолярній спадщині Дем’яна Кочубея 1857–1858 років. Київські історичні студії, (2 (15), 118–124. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2022.213