Будзар, М. (2017). ІСТОРІЯ КИЄВА В EGO-ДОКУМЕНТАХ: ЛИСТ Г.П. ҐАЛАҐАНА ДО О.В. КОЧУБЕЯ 1857 р. Київські історичні студії, (1 (4), 136–140. https://doi.org/10.28925/2524-0754-0757.2017.1.13640