Щербак, В. (2017). За свідченнями османських джерел. Рецензія на монографію Фергада Туранли «Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI — перша чверть XVIII століття). — К. : Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2016. Київські історичні студії, (1 (4), 141–142. https://doi.org/10.28925/2524-0754.2017.1.1412