САЛАТА, О. ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД РОЗБУДОВИ ЧЕСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕАЛІЙ 90‑Х РОКІВ ХХ СТ. Київські історичні студії, n. 2 (9), p. 83–88, 28 Груд 2019.