КОВАЛЬОВ, Є. «НАРОД ХОТІВ СВОБОДИ»: ВІДОБРАЖЕННЯ КИЇВСЬКОЇ КОЗАЧЧИНИ 1855 РОКУ В ЛИСТУВАННІ ТА ЩОДЕННИКОВИХ НОТАТКАХ Г. ҐАЛАҐАНА. Київські історичні студії, n. 2 (11), p. 131-136, 24 Груд 2020.