Гедьо, Анна. 2017. «ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРЕКІВ НІЖИНА У XVIIІ — НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.: АНАЛІЗ ПРИВАТНОПРАВОВИХ АКТІВ». Київські історичні студії, вип. 2 (5) (Грудень):88-95. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2017.212.