Ковальов, Євген. 2022. «Селянське питання в епістолярній спадщині Дем’яна Кочубея 1857–1858 років». Київські історичні студії, вип. 2 (15) (Грудень):118-24. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2022.213.