Гедьо, А. (2017) «ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРЕКІВ НІЖИНА У XVIIІ — НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.: АНАЛІЗ ПРИВАТНОПРАВОВИХ АКТІВ», Київські історичні студії, (2 (5), с. 88–95. doi: 10.28925/2524-0757.2017.212.