Чупрій, Л. (2018) «ПOЛIТИЧНI ТA COЦIAЛЬНI IДEЇ М. ГPУШEВCЬКOГO», Київські історичні студії, (1 (6), с. 29–32. doi: 10.28925/2524-0757.2018.1.2932.