Shapoval, A. (2019) «СПІВПРАЦЯ Д.І. АБРАМОВИЧА З ВСЕУКРАЇНСЬКОЮ АКАДЕМІЄЮ НАУК ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕПІСТОЛЯРНИХ ДОКУМЕНТІВ», Київські історичні студії, (1 (8), с. 92–100. doi: 10.28925/2524-0757.2019.1.14.