Ковальов, Є. (2022) «Селянське питання в епістолярній спадщині Дем’яна Кочубея 1857–1858 років», Київські історичні студії, (2 (15), с. 118–124. doi: 10.28925/2524-0757.2022.213.