Кривошея, І. і Якименко, Л. (2016) «УЧАСТЬ НАДІЇ СУРОВЦЕВОЇ В УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНІЙ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1921 рр.)», Київські історичні студії, (1 (2), с. 78–86. doi: 10.28925/2524-0757.2016.1.10.