Потильчак, О. (2016) «УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ: ‘ПРОБЛЕМА ВИБОРУ’ НА ТЛІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-СВІТОГЛЯДНОГО ПРОТИСТОЯННЯ (ОКРЕМІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА МІКРОРІВНІ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ)», Київські історичні студії, (1 (2), с. 97–101. doi: 10.28925/2524-0757.2016.1.12.