Шаповал, А. (2016) «ДІЯЛЬНІСТЬ В.М. ПЕРЕТЦА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПАМ’ЯТОК (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЕПІСТОЛЯРІЮ ВЧЕНОГО)», Київські історичні студії, (1 (2), с. 135–140. doi: 10.28925/2524-0757.2016.1.17.