[1]
А. Гедьо, «ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРЕКІВ НІЖИНА У XVIIІ — НА ПОЧАТКУ ХІХ СТ.: АНАЛІЗ ПРИВАТНОПРАВОВИХ АКТІВ», КІС, вип. 2 (5), с. 88–95, Груд 2017.